VPS Compare

DigitalOcean Premium Intel with NVMe SSD 1GB 1CPU vs DigitalOcean Premium AMD with NVMe SSD 1GB 1CPU

Name Premium Intel with NVMe SSD 1GB 1CPU Premium AMD with NVMe SSD 1GB 1CPU
Provider
DigitalOcean
DigitalOcean
Price (USD) $6.00 $6.00
Ram 1 GB 1 GB
vCPUs 1 vCPU 1 vCPU
Disk 25 GB 25 GB
SSD True True
Bandwidth 1000 GB 1000 GB
CPU Model DO-Premium-Intel DO-Premium-AMD
CPU Speed 2,494.10 Mhz 1,996.25 Mhz
cpu_bogomips 4,988.19 3,992.49
CPU Cache L1d 32 KB 64 KB
CPU Cache L1i 32 KB 64 KB
CPU Cache L2 4,096 KB 512 KB
CPU Cache L3 0 KB 0 KB
Actual RAM 1,657 MB 982.3 MB
Actual Disk 41 GB 25 GB
TX Speed 1,676.12 Mbit/s 769.00 Mbit/s
RX Speed 2,932.37 Mbit/s 2,857.90 Mbit/s
seq_q32t1_read 31,955 iops 25,262 iops
seq_q32t1_write 23,418 iops 10,372 iops
4k_q32t1_read 73,096 iops 91,683 iops
4k_q32t1_write 59,149 iops 54,402 iops
4k_read 6,834 iops 6,518 iops
4k_write 9,914 iops 3,313 iops
seq_q32t1_read [Sust] 31,164 iops 25,314 iops
seq_q32t1_write [Sust] 30,610 iops 11,415 iops
4k_q1t1_read [Sust] 6,888 iops 6,664 iops
4k_q1t1_write [Sust] 10,504 iops 3,322 iops
4k_q32t1_read [Sust] 71,641 iops 94,848 iops
4k_q32t1_write [Sust] 58,081 iops 52,714 iops
8k_q32t1_read [Sust] 69,513 iops 88,028 iops
8k_q32t1_write [Sust] 59,433 iops 42,174 iops
128k_q32t1_read [Sust] 37,381 iops 48,937 iops
128k_q32t1_write [Sust] 25,856 iops 8,001 iops
Geekbench4 Score 3,067.3 3,471
Geekbench4 Multi-Core Score 3,076.3 3,331.7
Geekbench5 Score 661.3 717.3
Geekbench5 Multi-Core Score 665 717
Unixbench Score 858.8 1,490.5
Unixbench Multi-Core Score 858.8 1,490.5